Детска Градина 12 "Здравец" - гр.Монтана
Обществен съвет
ПРАВИЛНИК

Протокол от събрание на Обществен съвет

Заповед за определяне поименния състав на ОС

Заповед за определяне на техническо лице