Детска Градина 12 "Здравец" - гр.Монтана
Административни услуги
Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образованиеДокументи
Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детските градини и училищата в Община Монтана

Наредба за организация на предучилищното образование в Община Монтана

Медицински документи за прием в детска градина съгласно Наредба №3/2007г. на МЗ

Бюджет 2021

Отчет I-во тримесечие

Отчет II-ро тримесечие

Отчет III-то тримесечие

Бюджет 2020

Отчет I-во тримесечие

Отчет II-ро тримесечие

Отчет III-то тримесечие

Отчет на Бюджет 2020

Бюджет 2019

Отчет I-во тримесечие

Отчет II-ро тримесечие

Отчет III-то тримесечие

Отчет на Бюджет 2019